Privacy

Privacy-verklaring – Stichting ODS

Maart 2021 – Versie 3


Inleiding

Stichting ODS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Wij gebruiken je persoonlijke gegevens om je aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om onze dienstverlening te optimaliseren. Voor marketingdoeleinden zullen wij je gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming.

In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de betreffende informatie en voor welke doeleinden wij die gebruiken.

Stichting ODS, gevestigd aan Mauritslaan 49, 6129 EL Urmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ODS verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Land
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Werkzaam bij organisatie
 • Inloggegevens
 • Lidnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (surfgedrag en welke pagina’s je bezoekt)
 • Bankrekeningnummer

ODS verzamelt en verwerkt ook persoonsgegevens van gezinsleden van (ex)werknemers van de bij ons aangesloten bedrijven die nog geen 16 jaar zijn. Ook zij kunnen gebruik maken van de website en diensten van ODS. Wij verzamelen en verwerken enkel persoonsgegevens na toestemming van de ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ODS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling en verwerken van afgenomen diensten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of gerichte acties zowel online als offline
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het maken van analyses om onze dienstverlening te verbeteren
 • Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten

ODS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ODS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn gedurende het lidmaatschap. Na opzegging bewaren wij je gegevens maximaal voor een periode van 7 jaar, op grond van onze fiscale verplichtingen. Na deze periode worden alle persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

ODS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen derden inschakelen om ons te helpen bij het voeren van onze bedrijfsactiviteiten en het beheren van de website, het ontplooien van marketingactiviteiten of namens ons administreren van activiteiten. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ODS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ODS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, of een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@ods-vitaal.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ODS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@ods-vitaal.nl

De website van ODS kan je de mogelijkheid bieden om door de te klikken naar andere websites. ODS heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Als je vermoedt dat je persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kun je een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag.

Wijziging van dit privacybeleid

ODS is te allen tijde bevoegd om dit privacybeleid te herzien. Als wij dat doen, zullen wij de herzieningsdatum bovenaan deze pagina wijzigen. Wij raden Gebruikers aan om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop wij helpen om de door ons verzamelde persoonlijke informatie te beschermen. Je erkent en gaat ermee akkoord dat het je eigen verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid regelmatig te bekijken zodat je zelf op de hoogte bent van eventuele aanpassingen.

Contactgegevens

ODS, Mauritslaan 49, 6129 EL Urmond

Websites: www.ods-vitaal.nl
E-mailadres: privacy@ods-vitaal.nl

Cookieverklaring – Stichting ODS

Maart 2021 – Versie 3

Beveiligd met SSL-certificaat

Je bezoekt www.ods-vitaal.nl uitsluitend met een beveiligde https verbinding. Dankzij het SSL-certificaat is alle verkeer van en naar de website automatisch versleuteld.

Cookies

Om de goede werking van de ODS website te garanderen en op te volgen, hebben we cookies nodig. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over de cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies zijn actief op onze website:

Functionele cookies (zijn van de website zelf): Bepaalde cookies, zoals een “sessie cookie”, gebruiken we op de website om diensten mogelijk te maken zoals het onthouden van een keuze. Deze sessie cookie verdwijnt bij het sluiten van het browservenster en verzamelt verder geen persoonlijke gegevens.

Analyse cookies (verzamelen geen persoonlijke gegevens): We willen graag weten hoe www.ods-vitaal.nl bezocht en gebruikt wordt, zodat we de website nog beter kunnen maken. Dat kunnen we dankzij Google Analytics, en ook daar zijn cookies voor nodig. Deze analyse cookies komen van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd en Google mag de gegevens uit onze Analytics niet delen met derden.

YouTube embedded video (Privacymodus): Ingesloten YouTube-video’s voegen niet meteen tracking cookies toe. Deze video’s gebruiken het YouTube-nocookie domein en YouTube slaat alleen informatie op als je ervoor kiest om de video af te spelen.

Cookies uitschakelen of verwijderen
In de instellingen van elke moderne browser kan je cookies verwijderen of uitschakelen. De website zal nog steeds toegankelijk zijn, maar zonder functionele cookies werken mogelijk niet alle diensten.